Gerealiseerd 'Agrarische objecten'

[ Friesland ] [ Groningen ] [ Drenthe ] [ Noord-Holland ] [ Overijssel ] [ Gelderland ] [ Zuid-Holland ] [ Brabant ] [ Limburg ]
Friesland
 Locatie  Informatie  E-mail
Ferwoude 38.36.88 ha landbouwgrond
[Wonnebuursterweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Staveren 14.93.15 ha landbouwgrond
[Kooyweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Warns Melkveebedrijf
Ligboxenstal (2001) 88 GVE
Melkstal 2 x 7 visgraat
Werktuigenberging (2009)
ca. 40 ha landbouwgrond
[Buorren]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oldeberkoop Melkveebedrijf met
Ligboxenstal (1981) 117 GVE
Melkstal 2 x 7 visgraat
Jongveestal (1995) 50 JVE
ca. 55 ha landbouwgrond
[Oosterwoldseweg]
fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Vegelinsoord Veehouderijbedrijf
ca. 17 ha landbouwgrond.
[Welleweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oude Bildtzijl 2.85.70 ha landbouwgrond
[Monnikebildtdijk]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Rottum 3.70.20 ha landbouwgrond.
[Badweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Grou Voormalig paardenopfokbedrijf gelegen aan open vaarwater, met eigen opvaart, bestaande uit:
Stelpboerderij met boothuis,
Wagenberging,
Paardenstal,
Percelen weiland,
Paardenbuitenbak afm. 20 x 40 m. (gedraineerd).
Totaal 25.605 m2 grond
[Hoflan 12]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Rottum 4.16.50 ha landbouwgrond.
[Vogelzangweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Rottum 4.38.90 ha landbouwgrond.
[Vogelzangweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Heeg Voormalig agrarisch bedrijf "Zeldenrust" bestaande uit:
Vrijstaande woning (1997) met garage, ontworpen door de Jong Bokstijn architekten te Zeist,
Ligboxenstal,
Machineloods,
Mestsilo,
4 ha landbouwgrond.
[Lytshuzen 5]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Skarl/Warns Voormalig veehouderijbedrijf gelegen nabij het IJsselmeer.
Stelpboerderij bouwjaar 1850.
Ligboxenstal bouwjaar 1999, afm. 22,5 x 16,5 m.
Totaal bijbehorende grond ca. 2,85 ha.
Bestemming: agrarisch.
[Skarl 8]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Rotstergaast Melkveebedrijf "Gaastzigt", stelpboerderij
Ligboxenstal 90 GVE, afm. 33 x 25 m.
Machineloods afm. 18 x 12 m.
Totale mestopslag ca. 1.000 m3.
31.21.80 ha landbouwgrond.
3.11.60 ha natuurgrond, pacht Fryske Gea, overname goingconcern mogelijk.
[Schoterweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
It Heidenskip Stelpboerderij (bouwjaar 1956) met ca. 2,3 ha weiland. Afm. 33 x 18 m.
Woonhuis: bijkeuken, keuken, eet-/woonkamer, slaapkamer en badkamer met ligbad en douche. Op verdieping: 3 slaapkamers.
Bedrijfsgedeelte: 17 paardenboxen en 3 ponyboxen.
Paardenbak: 15 x 20 m.
Bestemming: agrarisch/paardenhouderij.
Vraagprijs: € 425.000,00 k.k.
[Heidenskipsterdyk 42]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Follega Melkveebedrijf met 63 ha landbouwgrond
[Straatweg 19]
fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Pingjum Woonboerderij met 3 ha landbouwgrond.
[Buitendijk 8]

fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Hindeloopen 47.43.49 ha landbouw/natuurgrond
[Lieuwe Klazesleane]
fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Oudega (G.S.) 3.85.00 ha landbouwgrond.
[Algemiene Wei]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Dronryp 10.40.10 ha landbouwgrond
[Strjitwei]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Koudum 4.13.80 ha landbouwgrond.
[Bovenburen 8]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Vegelinsoord 4.98.20 ha landbouwgrond.
[Hornstermeerweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Warns Veehouderijbedrijf bestaande uit traditionele stelpboerderij, ligboxenstal, melkstal-tanklokaal, bijgebouw/schuur, ondergrond en landbouwgrond totaal 11.74.20 ha.
[Skarl 8]

fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Broek Melkveebedrijf bestaande uit woonhuis, ligboxenstal, melkvee-/jongveestal, loods, mestsilo, royaal erf met tuin, ondergrond en weiland totaal groot 35.08.20 ha.
[Swettepoelsterdyk 1]
fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Ouwsterhaule 13.24.85 ha landbouwgrond geschikt voor mais.
[Wolvedijk]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Terherne Melkveebedrijf 8 ha
[Utbuorren]

fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Menaldum Melkveebedrijf 55 ha
[Rijksstraatweg]

fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Oudebildtzijl 3.57.70 ha landbouwgrond
[Monnikebildtdijk]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Grou 17.50.30 ha landbouwgrond
[Leechlân]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Nijeholtpade Melkveebedrijf met 2e woning en 54 ha landbouwgrond.
[Vriesburgerweg]

fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Jubbega 10.16.15 ha landbouwgrond geschikt voor maisteelt
[Jelle van Damweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Bantega Voormalig akkerbouwbedrijf met ca. 2 ha landbouwgrond.
Woonhuis (bouwjaar 1952).
Opslagloods 17 x 20 m. geďsoleerd en asbestvrije dakbeplating.
Veldschuur 12 x 28 m., asbestvrije dakbeplating (bouwjaar 1983/1990).
Bestemming: agrarisch.
Vraagprijs: € 475.000,00 k.k.
[Worstsloot 8]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Ferwoude 2.05.40 ha landbouwgrond.
[Wonnebuursterweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Terband Perceel grond 00.98.38 ha
[Aengwirderweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
It Heidenskip 6.31.13 ha landbouwgrond
[Ursuladijk]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Winsum (Fr.) 8.34.55 ha landbouwgrond.
[Weakens]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Vegelinsoord 25.87.35 ha landbouwgrond.
[Wildehornstersingel]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Vegelinsoord 10.29.40 ha landbouwgrond.
[Ontginning]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Ter Idzard Ca. 20 ha landbouwgrond
[Idzerdaweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oudehaske Ca. 6,9 ha landbouwgrond,
zandgrond, geschikt voor mais.
[Jousterweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Tjerkgaast Stelpboerderij "De Wide Blik" (bouwjaar 1957), afm. 16 x 28 m.
Woongedeelte: keuken, kamer, badkamer, bijkeuken, kelder. Bovenverdieping: 3 slaapkamers, 2 bergruimtes.
Dakbeplating met alfatrexfolie (2008).
Schuurdeel v.v. elektrische roldeur 5 x 5 m.
Verwarming d.m.v. CV (2004).
Totaal 5.640 m2 grond.
[Strjitwei 26]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Echtenerbrug Agrarisch bedrijf.
Ligboxenstal (1996), 82 GVE en 42 JVE.
1.800 m3 mestopslag.
Wagenloods afm. 12 x 15 m.
35 ha landbouwgrond.
[Krompad]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Knipe Perceel grond 1.27.50 ha
[Jan Jonkmanweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Haskerhorne 5.13.25 ha landbouwgrond.
[Polderdyk]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Hieslum 3.47 ha landbouwgrond
[Sierdsmawei]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Hieslum 25.86.43 ha landbouwgrond.
[Sierdsmawei]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Scharnegoutum 2.16.70 ha landbouwgrond
[Blankendalwei]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oudemirdum 13.48.13 ha landbouwgrond.
[De Dollen]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Dedgum Ca. 10 ha landbouwgrond
geschikt voor mais.
[Ysgumerweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Franeker Kop-hals-rompboerderij
ca. 32 ha landbouwgrond.
[Arkens 9]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Gorredijk Melkveebedrijf (bouwjaar 1994)
ca. 36 ha landbouwgrond.
Ligboxstal 64 GVE en 30 JVE
Mestopslag ca. 1.250 m3
Machineberging
[De Leyen 4]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Tietjerk Biologisch melkveebedrijf
Kop-hals-rompboerderij
Ligboxenstal
65 ha landbouwgrond
[Alddiel]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Haskerhorne Paardenbedrijf "Vestahoeve" met ca. 6 ha landbouwgrond.
[Haulsterweg 40]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Harlingen Paardenopfokbedrijf, bouwjaar 2001
Luxe woning, rijhal met kantine, 2 paardenstallen v.v. groepshokken, 1 paardenstal met 14 boxen, een machineberging, een stapmolen, buitenbak en ca 7 ha landbouwgrond.
Milieuvergunning voor 34 volwassen paarden en 45 paarden in opfok.
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Haskerhorne 11.65.40 ha landbouwgrond.
[Polderboskdijk]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Haskerhorne 24.11.83 ha landbouwgrond.
[Bosweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Franeker 12.52.80 ha landbouwgrond.
[Franekerweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Vegelinsoord 9.90.90 ha landbouwgrond.
[Middenweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
It Heidenskip Ca. 34 ha landbouwgrond.
[Skar]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Ferwoude 11.66.47 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Vegelinsoord Woonhuis met ligboxenstal en jongveestal en ca. 36 ha landbouwgrond.
[Middenweg 4]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Vegelinsoord 9.33.67 ha landbouwgrond

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Bantega Melkveebedrijf “Buitendijksveld”
met 45 ha landbouwgrond (eigendom) en 14 ha landbouwgrond (pacht).
[Middenweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Echtenerbrug 16.70.00 ha landbouwgrond

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Harich 24.85.68 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Vegelinsoord 7.11.10 ha landbouwgrond

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Bantega 20.00.15 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Bantega 10.80.25 ha landbouwgrond

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Workum 28.80.86 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]Groningen
 Locatie  Informatie  E-mailDrenthe
   Locatie  Informatie  E-mail
Dwingeloo Perceel landbouwgrond 2.33.26 ha.
[Boterveen]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Nieuwediep Perceel cultuurgrond t.b.v. de verbreding N33 Assen-Veendam.


[Verkocht onder minnelijke schikking]Noord-Holland
 Locatie  Informatie  E-mail
Oosterend (Texel) Melkveebedrijf "Gollardshoeve"
Ligboxenstal (2012)
Melkrobot Lely A4
ca. 58 ha landbouwgrond
[Lageveld]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Cocksdorp (Texel) Akkerbouwbedrijf "Legaat".
Hoofdgebouw bestaande uit: Boerderijwoning.
Opslagschuur afm. 24 x 12 m.
Opslagschuur afm. 35 x 15 m.
Opslagschuur afm. 24 x 12 m.
Koelcel afm. 12 x 9 m.
Mestzak 1000 m3
Totale oppervlakte 29.95.53 ha
[Slufterweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Hoorn (Texel) Akkerbouwbedrijf
Opslagloods 1 afm. 15 x 16 m.
Opslagloods 2 afm. 20 x 16 m.
Totale oppervlakte 5.50.20 ha
Vergunning om Suntracker op te richten cap. 15.000 kw
[van der Sterrweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg/De Koog (Texel) Aankoop/verkaveling van 38.36.14 ha met bedrijfslocatie aan de Pijpersdijk in samenwerking met Stivas Noord Holland.
[Pijpersdijk]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oosterend (Texel) 13 ha landbouwgrond
[Stuifweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg (Texel) 12.25.05 ha landbouwgrond
[Driehuizen]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg (Texel) 4.85.70 ha landbouwgrond
[Zuid-Haffel]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Koog (Texel) 14.24.60 ha landbouwgrond
[Maaikeduinweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oosterend (Texel) 8.42.50 ha landbouwgrond
[Stuifweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Koog (Texel) 3.23.10 ha landbouwgrond.
[Bosrandweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oosterend (Texel) 4.85.00 ha landbouwgrond.
[Oosterenderweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg (Texel) 4.25.70 ha landbouwgrond.
[Pontweg]

fattema@pmned.com
[Aangekocht]
De Waal (Texel) 6.81.60 landbouwgrond.
[Westerboersweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Koog (Texel) 18.41.65 ha landbouwgrond.
[Pijpersdijk]

fattema@pmned.com
[Aangekocht]
Den Burg (Texel) Veehouderijbedrijf met 22 ha landbouwgrond.
[Zuid Haffel]
fattema@pmned.com
[Aangekocht]
De Waal (Texel) Melkveebedrijf met 35 ha landbouwgrond.
[Nieuwlanderweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Waal (Texel) 26.95.70 ha landbouwgrond
[Nieuwlanderweg]
fattema@pmned.com
[Aangekocht]
De Cocksdorp 17.62.20 ha landbouwgrond
[Oorsprongweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Cocksdorp 35.39.10 ha landbouwgrond
[Hoofdweg]

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg (Texel) 12 ha landbouwgrond.
[Driehuizen/Hoornderweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oosterend (Texel) Verkoop/verkaveling van 121.44.84 ha landbouwgrond in samenwerking met Stivas Noord-Holland.

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Hoorn (Texel) Ca. 39 ha landbouwgrond.
[Pontweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Hoorn (Texel) Ca. 6,2 ha landbouwgrond.
[Amaliaweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Hoorn (Texel) 4.75.90 ha landbouwgrond.
[Hemmerweg]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg (Texel) 3.48.00 ha landbouwgrond.
[Burgerdijk]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Hoorn (Texel) 9.89.40 ha landbouwgrond.
[Kuildijk]
fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oosterend (Texel) Akkerbouwbedrijf Avanti
incl. machinepark, bedrijfsinventaris
en ca. 212 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Oosterend (Texel) Veehouderijbedrijf Noordwijk
met ca. 36 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg (Texel) 14.99.95 ha landbouwgrond

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Hoorn (Texel) 5.05.30 ha landbouwgrond

fattema@pmned.com
[Verkocht]
Den Burg (Texel) 13.46.70 ha landbouwgrond

fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Cocksdorp (Texel) Erfpachtrecht 54.92.00 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]
De Cocksdorp (Texel) Boerderij met 39 ha landbouwgrond.

fattema@pmned.com
[Verkocht]Overijssel
 Locatie  Informatie  E-mailGelderland
 Locatie  Informatie  E-mail
Stedendriehoek Ca. 5 ha grond in uitbreidingsgebied industrie.


[Verkocht]
Gelselaar Ca. 4 ha landbouwgrond gelegen aan de Bollertweg. Prijs op aanvraag.

[Verkocht]
Vorden Perceel grasland groot: ca. 7.77.00 ha.
Prijs op aanvraag.
[Wiersserbroekweg]

[Verkocht]
Hall Perceel landbouwgrond ca. 1.00.00 ha.
[Liudgerspad]

[Verkocht]
Baak Perceel landbouwgrond 5,73 ha.


[Verkocht]
Zutphen Perceel landbouwgrond ca. 8 ha.


[Aangekocht]
Baak Ruim 6 ha landbouwgrond


[Verkocht]
Zutphen Ca. 6 ha landbouwgrond.


[Aangekocht]
Apeldoorn Modern melkveebedrijf


[Aangekocht]
Laren Ca. 2,5 ha. Landbouwgrond
[Beuzelhoek-Huurne]

[Verkocht]
Neede Perceel landbouwgrond gelegen aan de Kieftendijk groot ca. 1.55.30 ha.


[Verkocht]Zuid-Holland
 Locatie  Informatie  E-mailBrabant
 Locatie  Informatie  E-mailLimburg
 Locatie  Informatie  E-mail